Cyberchito

High-Purity Microcrystalline Chitosan

Rozpocznij współpracę
Cyberchito technology image

Cyberchito

Odkryj możliwości mikrokrystalicznego chitozanu (MCCh) w formie zawiesiny, charakteryzującego się najwyższą czystością i zatwierdzonego do zastosowań medycznych.

Description

Wysokiej czystości mikrokrystaliczny chitozan (MCCh) w postaci zawiesiny jest uzyskiwany z chitozanu poprzez modyfikacje fizykochemiczne. Dzięki swojej wysokiej czystości jest zatwierdzony do zastosowań medycznych. MCCh charakteryzuje się szeregiem właściwości funkcjonalnych, takich jak rozpuszczalność w wodzie, wysoka adhezja, kontrolowana bioaktywność, biokompatybilność i nieszkodliwość. Posiada także wysoką stabilność, dużą reaktywność chemiczną, wysoką pojemność sorpcyjną oraz bardzo silne właściwości kompleksujące.

Mikrokrystaliczny chitozan może mieć zastosowanie zarówno w biomedycynie, jak i w przemyśle. Jego zastosowania biomedyczne obejmują stosowanie jako nośnik leków (substancja pomocnicza), do produkcji urządzeń medycznych, w opatrunkach ran, jako rusztowanie komórkowe w inżynierii tkankowej, do oczyszczania terapeutycznych białek z endotoksyn bakteryjnych, oraz jako suplement diety.

Zastosowania przemysłowe obejmują wykorzystanie jako nośnika do immobilizacji enzymów stosowanych w przemyśle spożywczym, wywierających korzystny wpływ na parametry zdrowotne i jakość sensoryczną żywności, zwłaszcza tzw. żywności funkcjonalnej. W przemyśle kosmetycznym pełni funkcję zagęszczającej, zmiękczającej, regulującej lepkość, stabilizującej oraz jako substancja kontrolowanego uwalniania aktywnych składników. W rolnictwie, uzupełnianie ziaren i nasion prowadzi do działania przeciwgrzybiczego. Ze względu na zdolność do wiązania jonów metali ciężkich i toksycznych, jest również materiałem sorpcyjnym w procesie oczyszczania wody.

Galery

cyberchito image
Rozpocznij współpracę